MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

HÀNG HÓA NHÓM HÀNG HÓA TỔNG PHÍ/LOT TIỀN TỆ
NgôNông sản350.000VNĐ
Gạo thôNông sản350.000VNĐ
Lúa mì Kansas Nông sản350.000VNĐ
Lúa mì miniNông sản300.000VNĐ
Lúa mìNông sản350.000VNĐ
Khô đậu tươngNông sản350.000VNĐ
Dầu đậu tươngNông sản350.000VNĐ
Đậu tương miniNông sản300.000VNĐ
Ngô miniNông sản300.000VNĐ
Đậu tươngNông sản350.000VNĐ
Quặng sắtKim loại350.000VNĐ
ĐồngKim loại350.000VNĐ
BạcKim loại350.000VNĐ
Bạch kimKim loại350.000VNĐ
Cao su TSR20Công nghiệp350.000VNĐ
Cà phê RobustaCông nghiệp350.000VNĐ
Đường trắngCông nghiệp350.000VNĐ
Dầu cọ thôCông nghiệp350.000VNĐ
Đường 11Công nghiệp350.000VNĐ
Ca caoCông nghiệp350.000VNĐ
Cà phê ArabicaCông nghiệp350.000VNĐ
BôngCông nghiệp350.000VNĐ
Cao su RSS3Công nghiệp350.000VNĐ
Dầu WTI miniNăng lượng300.000VNĐ
Xăng pha chếNăng lượng350.000VNĐ
Dầu ít lưu huỳnhNăng lượng350.000VNĐ
Dầu BrentNăng lượng350.000VNĐ
Dầu WTINăng lượng350.000VNĐ
Khí tự nhiênNăng lượng350.000VNĐ

LIÊN HỆ