MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

HÀNG HÓA MÃ HÀNG HÓA NHÓM HÀNG HÓA SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG MỨC KÝ QUỸ ĐẦU/ HỢP ĐỒNG
NgôZCENông sảnCBOT52.096.000
Gạo thôZRENông sảnCBOT36.467.200
Lúa mì Kansas KWENông sảnCBOT75.539.200
Lúa mì miniXWNông sảnCBOT14.586.880
Lúa mìZWANông sảnCBOT72.934.400
Khô đậu tươngZMENông sảnCBOT54.700.800
Dầu đậu tươngZLENông sảnCBOT65.120.000
Đậu tương miniXBNông sảnCBOT16.149.760
Ngô miniXCNông sảnCBOT10.419.200
Đậu tươngZSENông sảnCBOT80.748.800
Quặng sắtFEFKim loạiSGX41.676.800
ĐồngCPEKim loạiCOMEX158.892.800
BạcSIEKim loạiCOMEX247.456.000
Bạch kimPLEKim loạiNYMEX96.377.600
Cao su TSR20ZFTCông nghiệpSGX13.024.000
Cà phê RobustaLRCCông nghiệpICE EU38.811.520
Đường trắngQWCông nghiệpICE EU46.720.640
Dầu cọ thôMPOCông nghiệpBMDX48.393.000
Đường 11SBECông nghiệpICE US34.999.040
Ca caoCCECông nghiệpICE US37.248.640
Cà phê ArabicaKCECông nghiệpICE US175.824.000
BôngCTECông nghiệpICE US117.216.000
Cao su RSS3TRUCông nghiệpOSE9.065.000
Dầu WTI miniNQMNăng lượngNYMEX75.539.200
Xăng pha chếRBENăng lượngNYMEX192.755.200
Dầu ít lưu huỳnhQPNăng lượngICE EU197.491.200
Dầu BrentQONăng lượngICE EU155.767.040
Dầu WTICLENăng lượngNYMEX151.078.400
Khí tự nhiênNGENăng lượngNYMEX104.192.000

LIÊN HỆ