MÃ HÀNG HÓA TÊN HÀNG HÓA NHÓM HÀNG HÓA SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG THỜI GIAN GIAO DỊCH
ZCENgôNông sảnCBOTThứ 2 - Thứ 6

Phiên 1: 07:00 - 19:45
Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

ZREGạo thôNông sảnCBOTThứ 2 - Thứ 6

KWELúa mì Kansas Nông sảnCBOTThứ 2 - Thứ 6

XWLúa mì miniNông sảnCBOTThứ 2 - Thứ 6

Phiên 1: 07:00 - 19:45
Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

ZWALúa mìNông sảnCBOTThứ 2 - Thứ 6

Phiên 1: 07:00 - 19:45
Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

ZMEKhô đậu tươngNông sảnCBOTThứ 2 - Thứ 6

Phiên 1: 07:00 - 19:45
Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

ZLEDầu đậu tươngNông sảnCBOTThứ 2 - Thứ 6

Phiên 1: 07:00 - 19:45
Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

XBĐậu tương miniNông sảnCBOTThứ 2 - Thứ 6

Phiên 1: 07:00 - 19:45
Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

XCNgô miniNông sảnCBOTThứ 2 - Thứ 6

Phiên 1: 07:00 - 19:45
Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

ZSEĐậu tươngNông sảnCBOTThứ 2 - Thứ 6

Phiên 1: 07:00 - 19:45
Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

FEFQuặng sắtKim loạiSGXThứ 2 - Thứ 6

Phiên 1: 06:25 - 19:00
Phiên 2: 19:15 - 03:45 (ngày hôm sau)

CPEĐồngKim loạiCOMEXThứ 2 - Thứ 6

: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

SIEBạcKim loạiCOMEXThứ 2 - Thứ 6

: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

PLEBạch kimKim loạiNYMEXThứ 2 - Thứ 6

: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

ZFTCao su TSR20Công nghiệpSGXThứ 2 - Thứ 6

Phiên 1: 07:00 - 19:45
Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

LRCCà phê RobustaCông nghiệpICE EUThứ 2 - Thứ 6

Phiên 1: 07:00 - 19:45
Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

QWĐường trắngCông nghiệpICE EUThứ 2 - Thứ 6

: 14:45 - 00:00 (ngày hôm sau)

MPODầu cọ thôCông nghiệpBMDXThứ 2 - Thứ 6

Phiên 2: 13:30 - 17:00
Phiên 1: 09:30 - 11:30

SBEĐường 11Công nghiệpICE USThứ 2 - Thứ 6

: 14:30 - 00:00 (ngày hôm sau)

CCECa caoCông nghiệpICE USThứ 2 - Thứ 6

: 15:45 - 00:30 (ngày hôm sau)

KCECà phê ArabicaCông nghiệpICE USThứ 2 - Thứ 6

: 15:15 - 0:30 (ngày hôm sau)

CTEBôngCông nghiệpICE USThứ 2 - Thứ 6

: 08:00 - 01:20 (ngày hôm sau)

TRUCao su RSS3Công nghiệpOSEThứ 2 - Thứ 6

Phiên 1: 07:00 - 19:45
Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

NQMDầu WTI miniNăng lượngNYMEXThứ 2 - Thứ 6

: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

RBEXăng pha chếNăng lượngNYMEXThứ 2 - Thứ 6

: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

QPDầu ít lưu huỳnhNăng lượngICE EUThứ 2 - Thứ 6

: 07:00 - 05:00 (ngày hôm sau)

QODầu BrentNăng lượngICE EUThứ 2 - Thứ 6

: 07:00 - 05:00 (ngày hôm sau)

CLEDầu WTINăng lượngNYMEXThứ 2 - Thứ 6

: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

NGEKhí tự nhiênNăng lượngNYMEXThứ 2 - Thứ 6

: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

LIÊN HỆ