Chính sách bảo mật

Frame 1000005327

Thông tin nhận dạng cá nhân

DCV Invest có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng qua nhiều cách, bao gồm nhưng không giới hạn đến khi Người dùng truy cập trang web, đăng ký trên trang web, tham gia khảo sát, điền vào biểu mẫu và trong kết nối với các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc nguồn lực khác mà chúng tôi cung cấp trênDCV Invest. Người dùng có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và thông tin khác phù hợp.

Frame 1000005325

Cách DCV Invest sử dụng thông tin thu thập được

DCV Invest có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau:

  • Cải thiện dịch vụ khách hàng: Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi phản hồi các yêu cầu dịch vụ khách hàng và hỗ trợ bạn một cách hiệu quả hơn.
  • Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng: DCV Invest có thể sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu cách người dùng sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên DCV Invest.
  • Cải thiện trang web: DCV Invest có thể sử dụng phản hồi mà bạn cung cấp để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ.
  • Gửi email định kỳ: Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để gửi thông tin và cập nhật liên quan đến đơn hàng của người dùng. Điều này cũng có thể được sử dụng để trả lời các yêu cầu, câu hỏi và/hoặc các yêu cầu khác của người dùng.
Frame 1000005328 (1)

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng cho người khác.

Frame 1000005324

Thông tin không nhận dạng cá nhân

DCV Invest có thể thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân về người dùng mỗi khi tương tác trên Trang web DCV Invest. Thông tin không nhận dạng cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về cách người dùng kết nối với DCV Invest, chẳng hạn như hệ điều hành và nhà cung cấp dịch vụ Internet sử dụng, và thông tin tương tự khác.

Frame 1000005326

Cách DCV Invest bảo vệ thông tin của bạn

DCV Invest áp dụng việc thu thập dữ liệu, lưu trữ và xử lý thích hợp và các biện pháp bảo mật để bảo vệ khỏi truy cập, sửa đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân của bạn, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên DCV Invest.

Frame 1000005328

Trang web của bên thứ ba

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung trên DCV Invest mà kết nối đến trang web của các bên thứ ba. DCV Invest không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này.

This site is registered on wpml.org as a development site.