TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

segserhre 1

Tính chất tham khảo

DCV Invest được cung cấp như một dịch vụ thông tin chung về các lĩnh vực tư vấn và chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi thông tin được cung cấp trên trang web DCV Invest chỉ mang tính thông tin và không đảm bảo tính chính xác, hoàn thiện hoặc hiệu quả.

zdfhndfgjdfgh 1

Về nội dung và chính sách bảo mật

DCV Invest có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài hoặc bên thứ ba. DCV Invest không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này.

xfgnjfgj 1

Thông báo về thay đổi nội dung

DCV Invest có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc cập nhật bất kỳ nội dung hoặc điều khoản nào trên trang web này mà không cần thông báo trước.

sdzbdsfbdfb 1

Việc sử dụng thông tin

Quý khách nên tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia phù hợp trước khi đưa ra bất kỳ quyết định hoặc hành động nào dựa trên thông tin từ trang web DCV Invest. DCV Invest không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.

dxfndfgnfg 1

Quyền tác giả và bản quyền

Quyền tác giả và bản quyền của trang web này thuộc về DCV Invest . Mọi vi phạm bản quyền hoặc sử dụng sai mục đích đều không được chấp nhận.

This site is registered on wpml.org as a development site.